Beste mensen van de regio Rotterdam,

Het activiteitenprogramma van de NCRV, regio Rotterdam, voor het 1e halfjaar 2018 is weer gereed. We hebben ook nu een gevarieerd aanbod. Ongetwijfeld zit er ook voor u wat bij om aan deel te nemen.

Het aantal deelnemers is in 2017 licht gegroeid. Hierdoor konden we het aanbod voor ons programma in het komende 1e halfjaar van 2018 handhaven.

Er is niet alleen gekozen voor creativiteit, cultuur en culinair. Ook de sportiviteit is niet vergeten. U kunt in de benen en op de pedalen.

Voor alle activiteiten geldt dat ze ook prima bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Van harte welkom als deelnemer aan één of meerdere activiteiten die altijd zorgen voor gezelligheid en ontspanning. Elk programma is in dit blad voorzien van een omschrijving om u alvast wat voorpret te geven.

Wij wensen je veel leesplezier en zien je graag bij onze activiteiten: voor het eerst of als vaste deelnemer.

Namens het bestuur,

Jan Vink,
secretaris van de afdeling NCRV Regio Rotterdam.

 

 

Speciale meldingen

  • er wordt op tijd vertrokken
  • als de deelnemers geen bericht krijgen, gaat de activiteit door
  • voor alle activiteiten wordt een bijdrage gevraagd van € 1
  • alle activiteiten vallen op een zaterdag, tenzij anders wordt vermeld
  • men dient contant geld mee te nemen om de deelnamekosten te voldoen
  • wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel aan u of uw spullen of door u toegebracht aan anderen
  • neem eten en drinken mee op de activiteiten
Brochure aanvragen