Vrijwel iedereen kent de naam NCRV-Reizen. En dat is best begrijpelijk. Want NCRV-Reizen bestaat al meer dan 95 jaar! Het is daarmee is een van de oudste reisorganisaties van Nederland. Op 23 oktober 1922 werd in Den Haag de Nederlandse Christelijke Reis Vereniging opgericht. Werd in Den Haag nog begonnen met 12 leden, een jaar later was het ledenbestand al aangegroeid tot 1400 leden.
Vaak wordt de NCReisVereniging verward met de NCRadioVereniging. De omroep werd echter pas in 1924 opgericht. Beide verenigingen hebben altijd zelfstandig geopereerd. Omdat de Reisvereniging ouder is dat de Radiovereniging, heeft de Reisvereniging ook de oudste rechten op de naam, hoewel er vaak verwarring is ontstaan. 
De oprichters legden als doel vast in haar statuten: 'haar leden, zowel in natuur als kunst, het schoone in Gods Schepping en in de werking van Zijn algemeene genade te doen genieten'. Dit doel van de vereniging trachtte men te bereiken door het organiseren van groepsreizen. Reisgidsen waren er niet in die tijd. Er werd wel besloten om een eigen orgaan uit te geven. In juni 1923 verscheen het eerste nummer van ‘Ons Reisblad’.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de activiteiten van de vereniging stil. Op 18 juni 1941 was het hoofdbestuur van de vereniging door de bezetter uit zijn functie ontheven en in februari 1942 volgde de opheffing van de vereniging. Aanleiding voor deze gebeurtenissen was de weigering van het hoofdbestuur mee te werken aan een fusie van reisverenigingen, daar volgens het hoofdbestuur er geen voldoende waarborgen aanwezig waren de beginselen van de NCRV veilig te stellen. In maart 1946 werd de opheffing ongedaan gemaakt en werden de activiteiten voortgezet.

Ontwikkelingen tot op heden
Wat is er veel veranderd. Wie de oude reisbladen bladert, kan een glimlach vaak niet onderdrukken. Reizen was iets bijzonders en vereiste veel kennis en voorbereiding. Onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen raakte in de loop der jaren het ‘opvoedende' karakter langzaam naar de achtergrond. Het sociale aspect werd steeds belangrijker. Groepsreizen vormden een ontmoeting met gelijkgestemden. Als christenen uit veel verschillende kerken en gemeenten, begreep men elkaar. Men voelde zich thuis. Niet voor niets was de slogan ‘Uit en toch thuis’ jarenlang de vlag die de lading voor iedereen dekte. In de jaren 70 en 80 was NCRV-Reizen op haar hoogtepunt. Vanuit een statig kantoor aan de Prinsengracht in Den Haag werden jaarlijks vakanties voor tienduizenden mensen georganiseerd. 

Anderen zagen een ‘gat in de markt’. Nieuwe christelijke reisorganisaties werden opgericht, vaak met een eigen kleur: de één wat liberaler, de ander wat rechtser. Voor de vakantie zochten velen nog steeds de vertrouwde omgeving van een christelijke reisorganisatie, waar ‘je niet hoefde uit te leggen dat je wilde bidden en danken voor je eten’. 

Maar de wereld is veranderd. Het is nauwelijks voor te stellen dat de eerste internetsites met reizen pas zo’n 20 jaar geleden hun intree deden. Mensen blijven langer jong, zijn vertrouwd met internet en gaan vaker op vakantie. Via internet gaat men gewoon zelf het avontuur aan. Een groepsreis als doel, voor de sfeer samen, wordt steeds minder noodzakelijk geacht. Dat ondervinden alle christelijke reisorganisaties en dat heeft ook NCRV-Reizen ondervonden.

Wat goed is blijft en wordt verder uitgebouwd. Zo is de afdeling Kampeerreizen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een zelfstandige en succesvolle tak van de vereniging. Alle kampeerreizen worden door de reisleiders volledig zelf ontwikkeld, én voorgereisd. Deze opzet is uniek in de reiswereld en geeft deelnemers de garantie op een exclusieve reis met bevlogen reisleiding. 

Om in de huidige markt mee te kunnen, werden door NCRV-Reizen samenwerkings- verbanden opgezocht om zo samen sterk te staan in de inkoop. NCRV-Reizen kan en wil niet mee in de wereld van snelle en goedkope stuntreizen. De reizen van NCRV-Reizen moeten een programma inhoudelijke meerwaarde hebben. Daarvoor is uiteindelijk een samenwerking gevonden met de Four Seasons Travelgroup in Hendrik Ido Ambacht. Met een gemotiveerd team werken we aan een NCRV-Reizen dat past bij deze tijd. 

We zien er naar uit om u te ontmoeten op één van onze reizen! 

Brochure aanvragen