Algemene praktische reisinformatie

Hieronder vind je praktische reisinformatie voor de reis die je met ons gaat maken. Lees dit rustig door, er staan belangrijke aandachtspunten in (bijvoorbeeld over het paspoort, wat te doen in bijzondere gevallen en over verzekeringen)

 

Algemene informatie

 

NCRV-reizen zijn georganiseerde reizen. Je profiteert van de zekerheid en het gemak dat de plaatsen op de campings besproken zijn, de route voor je is uitgestippeld en interessante excursies in het programma zijn opgenomen. Elke reis biedt een gevarieerd aanbod van natuur, cultuur en ontspanning.

 

Aansprakelijkheid

Samenstelling en uitvoering van onze reizen worden door de vereniging gerealiseerd onder eigen product-verantwoordelijkheid. Verder is onze reisorganisatie aangesloten bij de VvKR de vereniging van kleine reisorganisaties. En vallen al onze reizen onder de VZR-Garant garantievoorwaarden.

 

Bereikbaarheid

In dit reisboek vind je twee lijsten met gegevens van de campings waar je tijdens de reis zult verblijven. Laat bij de achterblijvers één van deze lijsten achter. Zo weten zij waar je bent en kunnen ze je bereiken wanneer dat nodig is.

NCRV-reizen heeft ook een contact- en noodnummer in Nederland en is in geval van nood bereikbaar.

  

NCRV contact- en noodnummer

- vanuit Nederland: 088 8100444

- vanuit het buitenland: +31 88 8100444

 

Alarmcentrale ANWB

- vanuit Nederland 088 269 28 88

- vanuit het buitenland +31 70 314 14 14

 

Reisleiding

De reizen worden begeleid door deskundige reisleiders, die de reis op professionele wijze kunnen begeleiden.

De reisleiders zijn goed bekend met het gebied waar de reis doorheen voert en weten hoe te handelen in geval van calamiteiten. De reisleiding zal alles in het werk stellen om de reis voor iedere deelnemer tot een onvergetelijke ervaring te maken.

 

Verantwoordelijkheid reisleiding

De reisleiding is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze uitvoeren van het programma en zal overal waar mogelijk hulp bieden aan de deelnemers van de reis.

De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes, activiteiten of handelingen. Dit is niet alleen zo op dagen waarop geen activiteiten worden georganiseerd maar ook gedurende de andere dagen van de reis.

 Geld en betaalmiddelen

Zorg ervoor dat je voor de eerste dagen voldoende (buitenlands) geld bij je hebt. In vrijwel alle landen kun je net als in Nederland pinnen bij geldautomaten.

Een creditcard kan in de praktijk erg nuttig zijn bij grote onvoorziene uitgaven zoals reparaties aan de auto of camper.

 

Documenten

Elke deelnemer aan een buitenlandse reis dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Afhankelijk van de bestemming kunnen er aanvullende voorwaarden gelden zoals een visum of een geldigheidsduur van het paspoort tot bijvoorbeeld zes maanden na uitreis.

 

Voor het rijden met auto en caravan of camper moet je meenemen:

 • Geldig rijbewijs van de juiste categorie, soms is een internationaal rijbewijs nodig;
 • Kentekenbewijs van auto en caravan of camper
 • Geldige groene kaart(en);
 • APK-keuringsbewijs (indien van toepassing)
 • Europees schadeformulier.

Daarnaast raden wij aan om fotokopieën mee te nemen van:

 • Polis van de autoverzekering of camperverzekering;
 • Polis caravanverzekering;
 • Paspoort of identiteitskaart en rijbewijs
 • Kentekenbewijs;

Bewaar de fotokopieën altijd gescheiden van de originele documenten!

Een handige manier om bij calamiteiten of vragen overal te kunnen beschikken over je verzekering gegevens, is door gebruik te maken van de website www.mijnverzekeringenopeenrij.nl. Dit is een service van het verbond van verzekeraars waar je al uw verzekeringsgegevens op een betrouwbare wijze kunt opslaan.

 

Blokkeren bij verlies of diefstal

Bij vermissing of diefstal van bankpassen of waarde-documenten is het belangrijk deze zo snel mogelijk te blokkeren.

In dat geval is het erg handig om de volgende gegevens bij de hand te hebben:

 • Van bankpas(sen) en creditcard(s):
 • Rekeningnummer; pasnummer en vervaldatum
 • Telefoonnummer dat je moet bellen om de pas te blokkeren
 • Inloggegevens van de bankrekening
 • Nummer van je paspoort en rijbewijs
 • Mobiele telefoonnummer:
 • Het IMEI-nummer (dit ziet je wanneer u *#06# intikt op de betreffende mobiele telefoon),
 • Telefoonnummer dat je moet bellen om de telefoon te blokkeren
 • Polisnummer en telefoonnummer van de ziektekostenverzekering en reisverzekering
 • Lidmaatschapsnummer en telefoonnummer van je pechhulpdienst (ANWB, Route Mobiel, of anders)

 

Verzekeringen

Het is nuttig om ruim voor vertrek van de reis je verzekeringen te controleren.

 

Auto- en caravanverzekering evt. inclusief rechtsbijstandsverzekering

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor houders van motorrijtuigen. De “groene kaart” is in veel landen binnen de Europese Unie niet meer verplicht als verzekeringsbewijs maar bewijst toch goede diensten omdat op beknopte wijze de verzekeringsgegevens er overzichtelijk op staan.  Ga je op reis naar de landen Polen, Duitsland, Kroatië of Spanje en het totale gewicht van je caravan is meer dan 750 kg dan is een groen kaart wel verplicht.

(Boven 750 kg heeft de caravan ook een geel kenteken)

Een inzittendenverzekering is zeker aan te raden, ook belangrijk bij carpoolen tijdens de reis.

 

Ziektekostenverzekering

Informeer bij je ziektekostenverzekeraar of je in de landen die je aandoet verzekerd bent voor de kosten van medische behandeling. Sluit indien nodig een aparte verzekering af.

 

Europese gezondheidskaart

Het is belangrijk om de Europese gezondheidskaart (European Health Insurance Card/ www.ehic.nl) mee te nemen. Bij bijna alle verzekeraars staat dit achterop de zorgpas gedrukt. Zonder deze pas moet je dikwijls de kosten van eventuele medische behandeling in het buitenland zelf voorschieten.

 

Reisverzekering

Het is zeer dringend aan te bevelen een reisverzekering af te sluiten. Zorg dat de reisverzekering voldoende dekking biedt voor medische kosten. Ga - indien van toepassing - na of bergwandelingen en eenvoudige gletsjertochten meeverzekerd zijn. Er zijn verzekeringen die een maximum stellen aan het aantal dagen dat je aaneengesloten in het buitenland mag verblijven. Houd hier rekening mee.

 

Controleer ook of de volgende onderdelen zijn inbegrepen:

 • Vervangend vervoer (met trekhaak)
 • Vervangend verblijf
 • Repatriëring

Zorg dat de dekking voor bagage en ongevallen past bij jouw persoonlijke situatie. Neem geen kostbaarheden mee.

 

Mobiliteitsgarantie

Diverse autofabrikanten geven onder bepaalde voorwaarden mobiliteitsgarantie: wanneer reparatie ter plaatse niet dezelfde dag mogelijk is heb je kosteloos recht op vervangend vervoer. Houd er rekening mee dat vervangend vervoer meestal niet langer dan enkele dagen vergoed wordt. Daarom is het belangrijk om een reisverzekering met een ruime dekking voor vervangend vervoer af te sluiten, ook wanneer je aanspraak kunt maken op mobiliteitsgarantie.

Wegenwacht Europa Service

Met de Wegenwacht® Europa Service van de ANWB ben je verzekerd van eerste hulp wanneer je in het buitenland met de auto voor problemen komt te staan. Je kunt het basispakket uitbreiden met Vervangende Auto Service Buitenland en Kampeerauto en Aanhangwagen Service Buitenland.

 

Gezondheid

Voorgeschreven medicijnen

Heeft je arts medicijnen voorgeschreven, neem dan ruim voldoende mee voor de gehele reis. Vraag je arts of apotheker om een document met daarop de gegevens van medicijnen die je gebruikt (stofnaam, samenstelling en dosering) en overige belangrijke medische gegevens. Geef bij aanvang van de reis de reisleider een gesloten envelop met een kopie van belangrijke medische gegevens. In noodgevallen kan de reisleider deze openen en de gegevens ter beschikking stellen aan medici. Je ontvangt de enveloppe met gegevens aan het einde van de reis weer terug.

 

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Wanneer je op reis gaat met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet je hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Je eigen apotheek kan je informeren of een verklaring noodzakelijk is voor de medicijnen die je gebruikt. Informatie is ook op internet te vinden: www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

 

EHBO

Een verbanddoos is in veel landen verplicht in je auto. Het is aan te bevelen ook in de caravan een verbanddoos te hebben. Het Oranje Kruis geeft richtlijnen voor de inhoud: (www.ehbokoffer.nl).

 

Vaccinaties

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersvaccinaties (www.lcr.nl/Persoonlijk-advies) geeft richtlijnen met betrekking tot aan te bevelen vaccinaties. Ook voor landen waar je dit wellicht niet verwacht worden soms vaccinaties aanbevolen. Je arts kan adviseren over de te nemen maatregelen.

 

Dieet

Vergewis je ervan dat de reisleider op de hoogte is van een eventueel dieet. Het kan nuttig zijn om je dieetgegevens in de betreffende landstaal te laten opstellen. Raadpleeg hiervoor je arts, apotheek of patiëntenvereniging.

 

Telefoon ‘ICE’

ICE (in case of emergency, in geval van nood) is een methode om telefoonnummers in het telefoonboek van een telefoontoestel te zetten die hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar bij een ongeluk betrokken raakt.

 

Op reis

Wegenkaarten en reisgidsen

De bekende routekaarten van de ANWB zijn handig om de route globaal te overzien. Wens je meer details of een overzicht naast uw navigatiesysteem dan zijn er natuurlijk voldoende wegenkaarten te koop.

 

De landeninformatie van de ANWB (www.anwb.nl/vakantie/landeninformatie) bevat veel nuttige informatie over onder meer reisdocumenten en verkeersregels in de landen binnen Europa.

 

Tol, vignetten en milieusticker

Veel landen heffen op verschillende belangrijke doorgaande wegen tol of hebben een vignetplicht.

Voor veel plaatsen is een milieusticker verplicht. Uitgebreide informatie per land vind je bij de ANWB: www.anwb.nl/verkeer/buitenland/toloverzicht. De tolvignetten en milieustickers kun je aanvragen via www.vignetbestellen.nl/

 

Campings

De kampeerterreinen die worden bezocht tijdens onze reizen worden met zorg geselecteerd. Door de vele zaken waarmee rekening moet worden gehouden kan het voorkomen dat de kwaliteit afwijkt van West-Europese standaarden. De reisleiding zal je behulpzaam zijn bij het indelen van de plaatsen.

 

 

Niet vergeten

Ben je brildragend, neem dan een reservebril mee. In veel landen is een reservebril voor een brildragende bestuurder verplicht. Een zonnebril is natuurlijk voor iedereen aan te bevelen.

 

Pech, ziekte en ongeval

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Dat geldt ook bij pech en ongevallen.

NCRV-reizen en de reisleiding aanvaarden geen aansprakelijkheid voor pech, ziekte en ongevallen.

In geval van pech, ziekte en ongeval tracht de reisleiding zoveel mogelijk voor goede begeleiding en afhandeling te zorgen. De reisleiding zorgt uiteraard voor (assistentie bij) het inschakelen van hulpdiensten en familie. Indien mogelijk en gewenst word je zo nodig vergezeld naar een arts en/of ziekenhuis.

De reisleiding heeft echter ook een verplichting naar de andere deelnemers. Het aangeboden reisprogramma moet worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat deelnemers achterblijven en – in afwachting van familie of hulpdiensten - op zichzelf zijn aangewezen terwijl de groep verder reist.

 

Nogmaals, zorg ervoor dat je voor hulp in noodgevallen en bij ziekte goed verzekerd bent. Je bent daarvoor zelf verantwoordelijk. Overtuig je ervan dat de contactpersonen die je hebt ingevuld op het vragenformulier in geval van nood bereid en in staat zijn om voor hulp en bijstand te zorgen en/of naar je toe te komen.

 

Auto en caravan

Onderhoud

Zorg ervoor dat de auto met caravan of je camper een uitgebreide onderhoudsbeurt heeft gehad vóór je vertrekt.

 

Veiligheidsvest

In Nederland hoef je geen veiligheidsvest in de auto te hebben. Het gebruik van een veiligheidsvest is ook niet overal verplicht, maar wel erg verstandig. Voorkom problemen en neem de veiligheidsvestjes mee en gebruik ze.

 

Alcoholtest

In Frankrijk is een alcoholtest (ethylotest of alcoholtest) verplicht in elk voertuig (ook buitenlandse voertuigen). Goedgekeurde alcoholtests zijn onder meer verkrijgbaar bij de ANWB en in Frankrijk bij apotheken, supermarkten en tankstations. NCRV-reizen is van mening dat alcohol en verkeer niet samengaan.

 

Brandstof

Let bij het tanken op dat je de juiste brandstof tankt, de voorzieningen en benamingen zien er soms iets anders uit. Maar er is wel een uniforme aanduiding van de soorten brandstof. De meest gebruikte zijn E10 voor (Euro 95); E5 voor (Euro 98) en B7 voor diesel. LPG is niet overal verkrijgbaar.

 

Maximale afmeting caravan en aanhangwagen

In sommige landen gelden beperkingen voor de afmetingen (lengte én breedte) van auto met caravan.

In Groot-Brittannië is het bijvoorbeeld niet toegestaan om met een caravan langer dan 7 meter (excl. dissel) te rijden. Specifieke informatie per land kun je verkrijgen via de ANWB of de ambassade van het betreffende land.

 

Voorkomen van diefstal

Laat niets zichtbaar achter dat aanleiding zou kunnen geven tot een poging tot inbraak. Ook ogenschijnlijk onbelangrijke dingen dien je uit het zicht op te bergen. Sluit je voertuig altijd goed af. Dit geldt voor alle gelegenheden waarbij je de auto of camper verlaat. Ook wanneer je op de camping in de caravan verblijft, is het belangrijk deze regel aan te houden. Parkeer je ergens je auto en caravan, dan is het vanzelfsprekend van groot belang om deze goed af te sluiten. Zorg altijd voor een deugdelijk disselslot of wielklem, ook als je ‘even’ een boodschap doet.

Een op de juiste manier bevestigd kluisje in auto en/of caravan kan een goede bergplaats zijn voor waardepapieren. Ook zijn allerlei documenthouders te koop die je vrijwel onzichtbaar onder kleding kunt dragen. In de voorwaarden van de (reis)verzekering vind je specificaties over de dekking voor geld en kostbaarheden die u in je afgesloten auto, camper of caravan heeft achtergelaten. Controleer welke schade wel/ niet door de verzekering wordt gedekt.

  

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren zoals honden en katten op een (kampeer)reis is om diverse redenen dikwijls niet mogelijk. Op sommige campings en hotels is het meenemen van huisdieren niet toegestaan.

Bovendien mogen huisdieren meestal niet worden meegenomen tijdens excursies en bij de gezamenlijke maaltijden. In bepaalde landen gelden zeer strenge bepalingen met betrekking tot de invoer van huisdieren.

 

Wil je toch je huisdier meenemen, neem dan contact op met de reisleider om te informeren of het op de door jou gekozen reis mogelijk is. Houd in elk geval rekening met het volgende:

- Tijdens het verblijf op de camping moeten huisdieren altijd zijn aangelijnd;

- Uitlaten mag alleen buiten de camping;

- De andere gasten mogen geen last of hinder ondervinden van uw huisdier;

- Op sommige campings is het niet toegestaan dat je huisdier alleen in de caravan verblijft terwijl jij het terrein verlaat;

- Wanneer door de regels betreffende huisdieren niet aan een programmaonderdeel kan worden deelgenomen, wordt op de reissom geen restitutie verleend;

- Op de meeste campings moet er voor een huisdier bijbetaald worden. Deze kosten komen voor rekening van de eigenaar van het huisdier.

 

Evaluatie

Wij doen ons uiterste best om de kwaliteit van onze reizen zo hoog mogelijk te houden. Of wij daar ook inderdaad in slagen kunnen alleen onze deelnemers beoordelen. Daarom vragen wij je vriendelijk maar dringend om mee te werken aan de evaluatie na een reis. (Dit kan ook anoniem)

 

Tenslotte

De reisleiders zijn je gastvrouw en gastheer die je gedurende de hele reis optimaal van dienst willen zijn. Zij zorgen voor de organisatie van de reis en doen hun best om een prettige sfeer in de groep te creëren. We veronderstellen dat je daar van harte aan meewerkt.

 

De reisleiding kan echter niet garanderen dat er nooit eens wat misgaat. Heb je tijdens de reis klachten of opmerkingen of bent u ergens ontevreden over? Blijf er dan niet mee rondlopen, maar breng het ter sprake bij de reisleiding. Hoe eerder je je ontevredenheid meldt, hoe liever. Pas als we het weten kunnen we actie ondernemen, vergissingen rechtzetten of uitleggen waardoor er iets misgegaan is. Het zal je vakantie zeker ten goede komen!

We wensen je een prettige en onvergetelijke reis!


Als je bovenstaande informatie als PDF- bestand wil downloaden om te kunnen opslaan op je computer, klik dan op de button hiernaast.