Geschiedenis van de Reisvereniging (NCRV)

Oprichting

De NCRV werd op 23 oktober 1922 in Den Haag opgericht. Men begon met 12 leden, maar , een jaar later was het ledenbestand al aangegroeid tot 1400 leden.

Doel van de vereniging was 'haar leden, zowel in natuur als kunst, het schoone in Gods Schepping en in de werking van Zijn algemeene genade te doen genieten'. Dit doel van de vereniging trachtte men te bereiken door het organiseren van groepsreizen. In 1937 zette men een nieuwe stap  en begon men ook met de organisatie van privé-reizen

Publicaties

Een andere manier om het doel te bereiken was de uitgifte van een eigen bulletin. In juni 1923 kwam het eerste nummer van Ons Reisblad (dat later NCRV Reisblad en daarna Reisblad genoemd werd) uit. Van maart 1946 tot april 1947 verscheen het blad onder de naam Mededeelingen(blad) van de NCRV .

Naast Ons Reisblad gaf de vereniging nog Mededelingen van de Bergsportclub waarin opgenomen de Skiclub en Ons Kampeerblad uit. Het eerste nummer van de Mededelingen verscheen in 1951, dat van Ons Kampeerblad in 1957.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de activiteiten van de vereniging stil. Op 18 juni 1941 was het hoofdbestuur van de vereniging door de bezetter uit zijn functie ontheven en in februari 1942 volgde de opheffing van de vereniging. Aanleiding voor deze gebeurtenissen was de weigering van het hoofdbestuur mee te werken aan een fusie van reisverenigingen, daar volgens het hoofdbestuur er geen voldoende waarborgen aanwezig waren de beginselen van de NCRV veilig te stellen. Na de oorlog, in maart 1946,  werd de opheffing ongedaan gemaakt en startte men weer met de verenigingsactiviteiten.

Ontwikkelingen tot op heden

Onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen raakte in de loop der jaren het ‘opvoedende' karakter langzaam naar de achtergrond. De NCRV biedt nu 'reizen in goed gezelschap', waarbij respect voor elkaar, een goed gesprek  en omzien naar elkaar een belangrijke basis zijn.

Oorspronkelijk organiseerde de NCRV in belangrijke mate zelf reizen. Er is ook een periode geweest waarin vanuit de vereniging reizen werden ingekocht bij een touroperator. Nu komen de  reizen weer  uit de ‘koker van onze vereniging'. Dit betreft zowel   excursie-, wandel- en fietsreizen en vaarreizen. . We noemen dan hotelreizen. Daarnaast organiseert de vereniging kampeerreizen. Waarbij eigen vervoermiddel en kampeermiddel een essentieel onderdeel zijn van de reis.

Overdracht archief

De vereniging is gericht op de toekomst, maar ook zuinig op het verleden . Een deel van het archief van de NCRV is in augustus 1998 overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum  en in een ander deel is in 2022  overgedragen aan het Historisch Documentatie Centrum (HDC) van de Vrije Universiteit (VU