Het hele jaar door gaan we op reis. Ver weg of dichter bij huis. NCRV Reizen laat u genieten van het mooiste wat onze planeet te bieden heeft. Dat willen we graag zo houden.  We gaan steeds bewuster op reis. Door bomen te planten in het UNIEKE Bosbouwproject van ZOA in Ethiopië biedt NCRV Reizen haar gasten de gelegenheid om de ecologische voetafdruk van de reizen te compenseren. Zo reduceren we samen met u structureel de CO2 uitstoot en dragen we samen bij aan welvaart, vrede en werkgelegenheid voor mensen in de knel in Ethiopië.Bosbouw in Ethiopië brengt vrede
Ethiopië wordt al vele decennia overspoeld met vluchtelingen uit buurland Zuid-Soedan. In de grensstreek Gambella wonen inmiddels meer vluchtelingen dan lokale inwoners.

Alle bomen in het gebied worden gebruikt als brandhout. Hele bossen zijn gekapt met als gevolg dat er geen bananen, kersen, appels en dergelijke meer geoogst kunnen worden uit dat bos. Dat zorgt voor een ernstig tekort aan voedsel en werkgelegenheid. Tevens leidt het tot spanningen tussen vluchtelingen en lokale bewoners. De problemen stapelen zich op.

Samen met Hulporganisatie ZOA bouwt NCRV Reizen een bos in Ethiopië. NCRV Reizen is al meer dan 10 jaar Business Ambassadeur van ZOA. De ZOA methode van HULP, HOOP en HERSTEL spreekt ons zeer aan. Uw geld wordt ter plaatse goed besteed.Doneer een boom, bouw een bos
• Bomen compenseren CO2
• Bosbouw zorgt voor banen
• Werk brengt geld in het laatje
• Vluchtelingen en lokale bevolking werken in vrede samen aan een nieuwe toekomst
• Bosbouw brengt voedselzekerheid
• Bosbouw draagt bij aan vrede

Bij NCRV Reizen kunt u uw CO2 voetafdruk compenseren. Voor elke € 10,- plant ZOA 4 bomen voor u!
Afhankelijk van de lengte van uw vlucht of treinreis, varieert het aantal bomen van 4, 6, 8, 12 en meer.
Kijk bij de reis van uw keus met hoeveel bomen u de CO2 voetafdruk kunt compenseren.

De maatschappelijke kosten van klimaatverandering
Bron: www.klimaatplein.com
Wat kost het ons nu werkelijk wanneer er een ton van het broeikasgas CO2 in de lucht wordt uitgestoten? Welke factoren bepalen dat en hoe zou je die kosten nu direct bij de veroorzaker kunnen leggen? En hoeveel euro bent u zelf eigenlijk bereid te betalen voor uw impact op klimaatverandering? Een ton CO2 veroorzaken is niet zo moeilijk. Rijd maar eens 4.700 kilometer in een dieselauto, vlieg maar eens 5.000 kilometer of verbruik maar eens 1.900 Kilowattuur aan grijze stroom. Een gemiddeld Nederlands huishouden veroorzaakt per jaar 8 ton aan CO2 door direct gebruik van fossiele brandstoffen (voor stroom, gas en vervoer).

Voor de gevolgen die de uitstoot van CO2 heeft op het klimaat betaalt niemand een reële prijs. Geen enkel huishouden krijgt jaarlijks een factuur met daarop vermeld wat de klimaatkosten zijn van haar fossiele energieverbruik. We betalen wel voor het ophalen en verwerken van ons vuilnis, we zetten massaal ons oud-papier aan de straat en gooien en masse ons lege glas in de glasbak. Maar direct betalen voor het veroorzaken van CO2-uitstoot bestaat nog niet. En dat terwijl klimaatverandering door de gemiddelde Nederlander als een van de meest urgente maatschappelijke problemen wordt gezien.

Wat kost nu het veroorzaken van een ton CO2? Er zijn daarvoor verschillende berekeningen gemaakt. Ook heeft de markt zelf geprobeerd een reële prijs te vormen met behulp van bijvoorbeeld het Europese CO2-emissiehandelssysteem. Bij aanvang werd daar gemikt op een werkbare prijs van €30,- per ton, maar vanwege de recessie en een overschot aan CO2-rechten hangt die prijs nu (2020) ergens rond de €15,- per ton CO2 en is langzaam stijgende.

De Obama regering heeft een berekening gemaakt van ‘The social cost of carbon (SCC)’ en kwam uit op een bedrag van $37,- per ton CO2. Maar op die prijs is vanuit diverse hoeken kritiek gekomen omdat het niet alle kosten en ook de teruggang in de economie vanwege klimaatverandering niet voldoende zou meenemen. Uit onderzoek van Stanford University lijkt een prijs van $220,- per ton CO2 daarom beter te passen. En het Verenigd Koninkrijk gebruikt een gemiddelde kostprijs van $83 per ton. Duidelijk mag zijn dat hoe hoger de prijs is die wordt berekend, hoe rigoreuzer de maatregelen moeten zijn om maatschappelijke klimaatschade te voorkomen of verminderen.

NCRV Reizen rekent met € 35,- per ton CO2.
Brochure aanvragen